Cari Nombor Penaja

Khamis, 26 Januari 2017

Tone Group Insentif Trip 2017

TRIP INSENTIF 2017

Untuk Tone Group Insentif Trip 2017 , pihak pengurusan telah mengenal pasti 2 tempat perjalanan- 
Eropah dan Asia Tenggara. Penetapan negara akan ditentukan dalam masa terdekat.
Dalam memberi lebih ahli, termasuk ahli baru, peluang untuk layak, pihak pengurusan telah menentukan kriteria berikut:
.EROPAH.
.ASIA TENGGARA
.

EROPAH

KELAYAKAN MENGIKUT LEVEL
TONE EXCELTONE PLUSPEMBELIAN SIM KAD TERKUMPUL (KEPING)PENGAKTIFAN PERIBADI
(AHLI BARU)
LAYAK UNTUK
BRANCHPREMIUM BRANCH
/BRANCH
2,500701 Tiket+ Elaun RM2,200
SERVICE CENTERPREMIUM
SERVICE CENTER
2,3001501 Tiket+ Elaun RM2,000
JUNIOR CENTERSERVICE CENTER1,6003001 Tiket+ Elaun RM1,000
NORMAL MEMBERNIL6001 Tiket+ Elaun RM1,000

ASIA TENGGARA

QUALIFICATION BY LEVELS
TONE EXCELTONE PLUSPEMBELIAN SIM KAD TERKUMPUL (KEPING)PENGAKTIFAN PERIBADI
(AHLI BARU)
LAYAK UNTUK
BRANCHPREMIUM BRANCH/BRANCH1,250351 Tiket+ Elaun RM1,100
SERVICE CENTERPREMIUM SERVICE CENTER1,150751 Tiket+ Elaun RM1,000
JUNIOR CENTERSERVICE CENTER8001501 Tiket+ Elaun RM500
NORMAL MEMBERNIL3001 Tiket+ Elaun RM500
Terma & Syarat:
 • Tempoh kempen di atas dari 1hb November 2016 – 31hb Julai 2017.
 • Pengiraan pembelian SIM kad dan Pengaktifan peribadi adalah terkumpul sepanjang tempoh kempen dan adalah retroaktif kepada 1hb November 2016.
  Semua pembelian wajib dikepilkan bersama bukti pembelian samada dari TONE Group HQ atau authorised Branch yang mana termasuk nombor siri SIM kad.
 • SIM Serial tidak boleh diguna semula untuk menuntut tiket. i.e. jika Branch membeli 2,500 SIM kad dan jika sebahagian atau semua SIM kad dalam susunan tersebut dijual kepada ahli lain dan seterusnya digunakan ahli tersebut menuntut tiket, SIM serial tersebut tidak boleh digunakan semula oleh Branch tersebut untuk menuntut tiket.
 • Pengaktifan peribadi didefinasikan dan dikira sebagai pengaktifan yang dibuat oleh ahli tersebut dan bukan dari kumpulan beliau.
 • Kempen Insentif Trip terbuka kepada semula ahli Tone Excel dan Tone Plus yang berdaftar dan aktif sahaja, tanpa mengira kewarganegaraan dan bangsa.
 • Tiket dan kelayakan elaun tidak boleh dipindah milik kepada bukan ahli.
 • Tiket yang diperolehi tidak boleh ditukar kepada wang tunai tetapi boleh dipindah milik kepada downline yang ahli sahaja dikalangan rangkaian terus
  anda tertakluk kepada kelulusan syarikat. Elaun boleh dipindah milik dan akan dibayar tertakluk kepada status ahli penerima. Pemindahan tiket kepada penaja tidak dibenarkan.
 • 1 x Tiket Eropah boleh ditukar kepada 2 x SEA tiket. Sekiranya anda ingin menukar tiket, anda perlu untuk memberitahu HQ melalui emel @ hq.care@tonegroup.net tidak lebih dari 31hb Julai 2017. Sebarang permohonan selepas tarikh itu, tidak akan dilayan dan tiket akan terhapus.
 • Branches, Service & Junior Centers layak untuk tiket tambahan setelah mencapai tiket pertama, dengan membeli tambahan SIM kad sebanyak 2,500 SIM tanpa mengira level: e.g.
  Service Center:
  Tiket Pertama– Dicapai melalui pembelian 2,300 SIM kad + 150 x Pengaktifan peribadi
  Tiket Kedua– 2,500 SIM kad
  Pengaktifan peribadi adalah lesen layak untuk tiket diikuti dengan pembelian
  SIM kad.
 • Trip adalah terbuka untuk ahli yang layak sahaja, sekiranya ahli ingin membawa ahli keluarga mereka, akan dikenakan caj dan bergantung kepada kelulusan syarikat. Ahli diminta untuk menulis permohonan mereka dan memberikan maklumat yang lengkap dan butiran untuk setiap individu dan perhubungan mereka.
 • Pihak pengurusan berhak untuk menukar destinasi kemudiannya dengan sebab yang timbul sebagai keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis.
 • Semua ahli yang layak untuk perjalanan perlu menghantar dokumen perjalanan mereka pada tarikh yang telah ditetapkan. Sekiranya tidak mengikut syarat yang ditetapkan, tiket akan terhapus.
 • Sekiranya ahli yang layak telah mengesahkan kehadiran untuk perjalanan tetapi tidak hadir pada tarikh berlepas, maka elaun mereka akan terhapus.
 • Semua terma dan syarat biasa dikenakan dan syarikat berhak untuk menukar terma dan syarat Insentif trip tanpa sebarang notis.
 • Keputusan syarikat adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan